Sakıp Sabancı Müzesi - The Seed Çok Amaçlı Salonu

Sakıp Sabancı Müzesi - The Seed Çok Amaçlı Salonu

Sakıp Sabancı Müzesi - The Seed Çok Amaçlı Salonu
Sakıp Sabancı Müzesi - The Seed Çok Amaçlı Salonu

Serdar Yalçın (İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Şefi);

“Akustik açıdan her şey doğru düşünülmüş. 90 derecelik açı yok, ses tahtaya çarpıp yansıyor. Akustik özelliği koro, oda müziği, resital gibi gösteriler için çok uygun. Özellikle oda tiyatrosu için çok uygun. Çünkü fısıltılar bile izleyici tarafından duyulur. Sesin salonun her köşesine eşit şekilde dağılması önemli. Yani küçük-orta boyutlu gösteriler için bu salonun akustiği tüm aranılan nitelikleri taşıyor.”

Seda Subaşı (Keman Sanatçısı, İstanbul Devlet Opera ve Bale’si Orkestrası konsertmaysterı, Akbank Oda Orkestrası’nda 2. Keman Grup Şefi);

“The Seed küçük topluluklarla yapılan klasik müzik için uygun bir akustiğe sahiptir. Salonun her yerinden (sahne üstü de dahil) aynı volümde ses duyulduğu için yorumcu sesini daha iyi kontrol edebiliyor. Nüans yapmada bu akustik büyük bir rahatlık sağlıyor. Bunun dinleyiciye de aynı şekilde yansıması sanatçı ile dinleyici arasındaki iletişimi kuvvetlendiriyor. Dolayısıyla sıcak bir ortam yaratıyor.”