S.Türker Talayman, “Öğrenim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Sınıf Akustiği Uygulaması”, 6.Ulusal Akustik Kongresi, Türk Akustik Derneği, Kaş Antalya, 26-28 Ekim 2002

S.Türker Talayman, “Öğrenim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Bir Sınıf Akustiği Uygulaması”, 6.Ulusal Akustik Kongresi, Türk Akustik Derneği, Kaş Antalya, 26-28 Ekim 2002