S.Türker Talayman, “Konuşmanın Gizliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Uygulama”, 7.Ulusal Akustik Kongresi, Türk Akustik Derneği, Kapadokya Nevşehir, 17-19 Kasım 2004

S.Türker Talayman, “Konuşmanın Gizliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Uygulama”, 7.Ulusal Akustik Kongresi, Türk Akustik Derneği, Kapadokya Nevşehir, 17-19 Kasım 2004