S.Türker Talayman, “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tuzla Akustik Laboratuvarları”, 11.Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, Yapı Fiziği Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 19-20 Ekim 2015

S.Türker Talayman, “Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Tuzla Akustik Laboratuvarları”, 11.Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, Yapı Fiziği Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, 19-20 Ekim 2015