S.Türker Talayman, “Sakıp Sabancı Müzesi Çok Amaçlı Salonu”, 9.Ulusal Akustik Kongresi, Türk Akustik Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 26-27 Mayıs 2011

S.Türker Talayman, “Sakıp Sabancı Müzesi Çok Amaçlı Salonu”, 9.Ulusal Akustik Kongresi, Türk Akustik Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 26-27 Mayıs 2011